Phúc Nguyên Media | Truyền thông – Sự Kiện

Tổ chức sự kiện

Truyền thông

Du lịch

Giới thiệu

Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Phúc Nguyên (Phuc Nguyen Media) là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, cung cấp thiết bị sự kiện, nhân sự sự kiện cao cấp. Trong nhiều năm hoạt động, Phuc Nguyen Media luôn giữ vị trí hàng đầu trong các hoạt động sáng tạo sự kiện và truyền thông cũng như phát triển việc cung cấp trọn gói các dịch vụ hỗ trợ truyền thông tiếp thị, tổ chức sự kiện, hội thảo, cung cấp trang thiết bị hội nghị và dịch vụ hỗ trợ sự kiện khác. Với trình độ tư vấn chuyên nghiệp, năng…

Read More